Skip to content

ISO 45001 és OHSAS 18001: Hol szorít a cipő?

A 2016 januárjától 2017. Októberig végrehajtott OHSAS 18001 auditjaink alapján rövid elemzést végeztünk, hogy megértsük, hol szorít a cipő és útmutatással szolgáljunk. Íme néhány kulcsfontosságú pont az ISO 45001-hez.

Ezen 22 hónap során végzett OHSAS 18001 auditok adatai alapján teljesítmény-összehasonlító eszközünket a LuminaTM -t használtuk, hogy megértsük, mely területekre kell a vállalatoknak figyelniük az ISO 45001-es migráció során.   

Az új szabvány előnyei 

Az OHSAS 18001 évek óta nemzetközileg elismert, önkéntes irányítási rendszer szabvány a munkahelyi egészség és biztonságra (OH&S). Több ezer szervezet használja több mint 130 országban. Az ISO 45001 a magas szintű struktúrát (HLS) használja, amely biztosítja a kompatibilitást a többi ISO irányítási rendszer szabványokkal. Ez felváltja az OHSAS 18001-et, amelyet visszavonnak. A jelenlegi OHSAS-tanúsítványok átállására három éves időtartamban állapodtak meg az érdekelt felek. Üdvözöljük az ISO azon döntését, hogy kidolgozta az OH&S irányítási rendszer szabványát, mivel ez tovább növeli a szabvány nemzetközi elismertségét és globális elfogadását. Ezenkívül biztosítja a konzisztenciát és az érdekeltek szélesebb körű bevonását a felülvizsgálati folyamatba.

A szervezeteknek fel kell készíteniük és alkalmazniuk kell az új felülvizsgált követelményekhez, mielőtt az OHSAS 18001-től az ISO 45001-re sikeresen átállnának. A Lumina használatával elemeztük statisztikáinkat, hogy megtalálják azokat a területeket, amelyekre figyelniük kell a vállalatoknak. Megállapítottuk, hogy az operatív kontrollok, a kockázatelemzés és a jogi követelmények a legsúlyosabb megállapítások között vannak, míg a vészhelyzeti felkészültség szintén magas ezen a listán.

Megállapítások osztályozása

A statisztikák az auditok eredményein alapulnak. Az elemzések célja szempontjából különbséget teszünk az "összes megállapítás" (1. táblázat) és a "súlyos megállapítások" között (2. táblázat). Súlyos megállapítások között szerepel, amit mi a auditok terminológiájában súlyos és enyhe nem-megfelelőségként nevezünk, míg az "összes megállapítás" tartalmaz észrevételeket és fejlesztési lehetőségeket is. Az alábbiakban meghatározzuk a megállapítások kategóriáit:

  • Súlyos nemmegfelelőség : Olyan nem-megfelelőség amely hatással van a szervezet azon képességére, hogy elérje a kitűzött céljait 
  • Enyhe nemmegfelelőség: Olyan nem-megfelelőség amely nincs hatással a szervezet azon képességére, hogy elérje a kitűzött céljait.
  • Észrevétel: Az észrevétel nem nemmegfelelőség, de valami ami nem megfelelőséghez vezethet, ha továbbra is javítatlan marad; vagy egy létező feltételezés megfelelő, alátámasztó bizonyíték nélkül annak igazolására, hogy az nemmegfelelőség .
  • Fejlesztési lehetőség: A szervezet olyan területe és / vagy folyamata, amely megfelel a szabvány minimális követelményének, ámde fejleszthető.

A legsúlyosabb megállapítások az Operatív kontrollokhoz kapcsolódnak

A vállalatok közel 70% -a rendelkezett a működési szabályozással kapcsolatos megállapításokkal (1. táblázat). Több mint 40% -uk súlyos megállapításokkal járt (2. táblázat). Az múködés szabályozás kulcsfontosságú a munkavállalók egészségének biztosításához és az ISO 45001 kritikus része. Az ISO 45001 8. fejezet meghatározza a működési tervezés és felügyeletre vonatkozó követelményeket, és kiterjed a különböző szabályozó intézkedésekre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit. A fejezet a beszerzéshez kapcsolódó intézkedéseket is magában foglalja, beleértve az alvállalkozókat és a kiszervezett folyamatokat is.

Veszélyek azonosítása, kockázatelemzése és intézkedések meghatározása

A második leggyakoribb megállapítás a veszély azonosításával, kockázatok értékelésével és a kontrollok meghatározásával kapcsolatos. Ezen a területen több mint 56% -ban voltak megállapítások ezen területen (1. táblázat), és csaknem 30% -uk volt súlyos (2. táblázat). Ez azt jelzi, hogy sok vállalatnak jobb folyamatokra van szüksége a kockázatok azonosításához, értékeléséhez és kezeléséhez. A kockázatokra való összpontosítást tovább fokozza az ISO 45001 szabvány, így a vállalatoknak ezt a területet is napirenden kell tartaniuk.Az ISO 45001 szabványban a vonatkozó részek a 6.1 fejezetben találhatók. A már meglévő követelmények mellett az ISO magas szintű struktúrája (HLS) a lehetőségekre és nem csak a veszélyekre és a kockázatokra összpontosít.  A vészhelyzetre való felkészültség és válasz a 3. számú összes eredményszámra (1. táblázat), a 4. pedig a súlyos leleteknél (2. táblázat). 45% volt megállapítás, míg 16,9% volt súlyos megállapítások ezen a területen. Az ISO 45001-ben az incidensek és balesetek megelőzésére és felkészülésére képesnek kell lenni.

A statisztikákról

Teljesítmény-összehasonlító eszközünk, a Lumina segítségével világszerte elemeztük a DNV GL ügfyeleink OHSAS 18001 szerint tanúsított munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer auditjaina adatait, 2016 januárjától 2017 októberéig terjedő időszakban. LuminaTM a DNV GL bejegyzett védjegye. Ha többet szeretne megtudni a LuminaTM-ról, látogasson el adnvgl.com/lumina oldalra.