Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2021. május 19.

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatoknak a dnv.com honlapon (a továbbiakban a “Honlap”) történő kezeléséről szól.

A jelen dokumentumban személyes adatnak számít minden olyan információ, amely egy közvetlenül vagy közvetve (például név, azonosító szám, tartózkodási hely, online azonosító vagy az adott személy egy vagy több fizikai, pszichés, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásához kötődő tényező segítségével) azonosítható személyhez kötődik.

Adatkezelésnek számít minden olyan művelet, amely a személyes adatok felhasználásával valósul meg, pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptáció, módosítás, lehívás, megtekintés, használat, átadás adatátvitel segítségével, terjesztés vagy másképpen rendelkezésre bocsátás, sorba rendezés, kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az Ön személyes adatainak kezelése

Személyes adatok automatikus gyűjtése, amikor Ön a Honlapot böngészi.

Amikor Ön tájékozódási célból, azaz regisztráció nélkül keresi fel a Honlapot, bizonyos adatokat automatikusan összegyűjtünk és eltárolunk (pl. eszköz típusa, használt böngésző, látogatás napja és időpontja, megtekintett oldalak). Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy segítségükkel hatékony szolgáltatást nyújthassunk (pl. honlapunk tartalmát az Ön végfelhasználói eszközének igényeihez igazítsuk, vagy hogy lehetővé tegyük, hogy Ön belépjen a honlapunkra). 

Az összegyűjtött személyes adatokra a  honlap biztosításához van szükségünk. Ezen adatfeldolgozói tevékenységünk jogi alapja az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat b. pontja. 

A szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció  

Olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön kifejezetten a rendelkezésünkre bocsát, pl. amikor regisztrál oldalunkra és ott elérhetőségi adatokat ad meg, kéréseket vagy kérdéseket küld nekünk, megrendelést nyújt be, vagy letölt valamit.

Ezek a személyes adatok egyebek mellett tartalmazhatják az Ön nevét, e-mail címét, elérhetőségeit, céges kapcsolatait, országát, kérését és egyéb információit. A DNV személyes adatokat kizárólag abból a célból gyűjt és használ, hogy az Ön számára biztosíthassa a kért szolgáltatásokat, hogy bejegyzett elérhetőségét adminisztrálja, azonosítsa Önt, illetve kommunikáljon Önnel. Ezen kívül interakcióba léphetünk Önnel az általános tájékoztató szakaszainkon keresztül, ha az Ön által szolgáltatásainkkal kapcsolatban hozzánk eljuttatott panaszára vagy általános véleményére válaszolunk, illetve ha már korábban is kapcsolatba léptünk Önnel. Adott esetben felvehetjük Önnel a kapcsolatot azért is, hogy megkérdezzük, mennyire elégedett a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, vagy hogy más felméréshez kérjük a részvételét. 

Ennek a jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat b. pontja. 

Az Öntől a regisztráció során kapott személyes adatokat és elérhetőségeket arra használjuk, hogy Önt közvetlenül tájékoztassuk új termékeinkről és szolgáltatásainkról. Az Ön személyes adatainak felhasználása hasonló termékek és szolgáltatások közvetlen reklámozására jogos érdek számunkra a Honlap fenntartójaként a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f. pontja alapján. 

Az Ön személyes adatainak direkt marketing céljára történő felhasználását Ön bármikor kifogásolhatja. Ez esetben az Ön adatait ilyen célra a továbbiakban nem használjuk fel. Kifogásáról a következő űrlap kitöltésével tájékoztathat minket: „Csoport Kapcsolatfelvételi űrlap”.  

Az alább meghatározott konkrét szolgáltatásokon belüli kivételektől eltekintve az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg felhasználói fiókját használja. Ha az Ön fiókjában nem történik semmilyen művelet, az adatokat töröljük, amint az adatkezelés célja teljesült. A személyes adatok hosszabb tárolására akkor kerülhet sor, ha ezt törvényes adattárolási kötelezettség írja elő, vagy ha jogi lépésekre lehet szükség, amennyiben a szolgáltatásokat szabálytalanul használták. Ebben az esetben erről Önt tájékoztatjuk. 

Harmadik felektől gyűjtött adatok 

Abból a célból, hogy információkat nyújtsunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról, az Ön személyes adatait, például a nevét és elérhetőségeit harmadik féltől is gyűjthetjük például szakmai vásárokon, illetve olyan webes szemináriumok szolgáltatóitól, amelyeken mi is részt veszünk.  

Az ilyen típusú feldolgozás jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat f. pontja, mivel cégcsoportunknak jogos érdeke fűződik felhasználói bázisunk fenntartásához, illetve ahhoz, hogy a Honlapot új felhasználókkal ismertessük meg, és hogy a (potenciális) felhasználókat tájékoztassuk a DNV által szervezett és nyújtott szolgáltatásokról. 

Tájékoztató e-mailek 

Ön az e-mail címével feliratkozhat tájékoztató e-mailjeinkre, amelyekben, amennyiben az ilyen e-mailek fogadásába beleegyezik, értesülhet a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről. Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat a. pontja. Az Ön e-mail címét addig tároljuk, amíg Ön fenntartja feliratkozását tájékoztató e-mailjeinkre, majd azt követően, további tevékenység hiányában, még 36 hónapig. 

Ezt a szolgáltatást részben kétszeres beleegyezést követően biztosítjuk. Ez annyit jelent, hogy feliratkozás esetén e-mailben kap egy linket, amelynek segítségével megerősítheti, hogy az adott e-mail címnek valóban Ön a tulajdonosa, és hogy igényli e-mail szolgáltatásunkat. Ha a feliratkozásának megerősítése nem történik meg, nem küldünk tájékoztató e-maileket. 

A szolgáltatásról a minden tájékoztató e-mailben szereplő leiratkozó link segítségével iratkozhat le. 

Automatizált döntéshozatal 

Az Ön személyes adatait nem használjuk olyan automatikus döntéshozatali folyamatban, amely az Ön számára jogi következményekkel járhat, vagy hasonló, jelentős hatással lehet Önre. 


Az Ön személyes adatait megkapó felek  

Személyes adatait az alábbi feleknek adjuk át: Csoporton belüli címzettek A DNV vállalatcsoporton belül az Ön személyes adatait továbbíthatjuk a DNV Csoport különféle tagszervezeteinek. A DNV a DNV Group AS-ből és leányvállalataiból áll („DNV”). Az adatátadás jogi alapja a DNV Csoport jogos érdekeltsége abban, hogy közös ügyfélszolgálatot, adminisztrációs rendszert és belső informatikai osztályt működtessen, valamint a vállalatcsoportunk jogos érdekeltsége abban, hogy tagszervezeteink között a fent leírt célok érdekében akadálytalan üzemeltetést biztosítson. 

A személyes adatok az adatgyűjtés országán kívüli, más országba is átadásra kerülhetnek. A DNV igazoltan kötelező erejű vállalati szabályokkal (és ezek betartását ellenőrző mechanizmusokkal) rendelkező társaság, így ezek a szabályok az Európai Unió / Európai Gazdasági Térség területén kívülre továbbított személyes adatokra is vonatkoznak. 

Külső címzettek 

Külső cégeket és személyeket is szoktunk alkalmazni, akik segítenek nekünk a Honlapunkon keresztül kínált szolgáltatások biztosításában. Az Ön személyes adatait például az alábbi harmadik felekkel, és részben az ő megbízott, az EU/EGT területén kívül működő feldolgozó alvállalkozóinak is átadhatjuk:

• Oracle Norge AS

Megbízottjaink azonban az Ön személyes adatait csak abban a mértékben használják, amelyre feladataik ellátásához szükségük van, és szerződéses kötelezettségük lesz az is, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a mi nevünkben, és utasításainknak megfelelően dolgozzák fel.

Az Ön személyes adatait közölhetjük olyan esetekben, ha ez számunkra jogilag lehetséges vagy kötelező (például törvényes előírás vagy bírósági végzés alapján). Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat c. pontja.

Nemzetközi adattovábbítás

A fent leírt információmegosztó tevékenységünk keretében az Ön személyes adatait más országokba (az Európai Unión kívülre is) továbbíthatjuk, ahol az adatvédelmi szabályok eltérnek az Ön hazájára vonatkozó szabályoktól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a más országokban feldolgozott adatokra külföldi jogszabályok vonatkozhatnak,illetve azokhoz külföldi kormányzati szervek, bíróságok, bűnüldöző szervek és szabályozó hatóságok is hozzáférhetnek. Ugyanakkor minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő adatvédelmi lépéseket tegyünk azokban az esetekben is, amikor az Ön személyes adatait ilyen országokkal osztjuk meg.

Amennyiben az adatokat az Európai Unión kívülre továbbítjuk, az adattovábbítást az EU általános szerződéses feltételei védik. Ezekről a védő intézkedésekről további információt a következő címen találhat: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_hu

Megőrzési időszakok  

Az Ön személyes adataival kapcsolatos feldolgozási tevékenységünket igyekszünk a lehetséges minimumra korlátozni. Ha a jelen nyilatkozatban konkrét megőrzési időszakot nem tüntetünk fel, személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ez szükséges ahhoz, hogy az adatgyűjtés célját megvalósítjuk, illetve, ha ezt jogszabály írja elő. 

A sütik használata A Honlap sütiket használ. A süti egy kis méretű, betűkből és számokból álló állomány, amit az Ön számítógépén helyezünk el. A sütik lehetővé teszik, hogy megkülönböztessük Önt a Honlap más felhasználóitól, ami segít abban, hogy a Honlap böngészése során jó felhasználói élményt nyújtsunk Önnek, illetve hogy a Honlapot tökéletesítsük. A sütiket egyrészt élettartamuk, másrészt a származási tartományuk szerint lehet csoportosítani. Élettartam szerint a süti lehet: 

• egy munkamenetre szóló süti, amely törlésre kerül, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt; vagy 

• tartós süti, amely meghatározott ideig marad a felhasználó számítógépén/eszközén. 

Származási tartomány szerint a süti lehet: 

• saját süti, amelyet a meglátogatott oldalt tároló web-szerver helyez el, és amely ugyanabból a tartományból származik; 

• harmadik féltől származó süti, amely a meglátogatott oldal tartományától eltérő tartományból származik. 

Ez akkor fordul elő, ha a weboldal olyan állományra, például JavaScriptre hivatkozik, amely a saját tartományán kívül található. 

A sütik segítségével nyomon tudjuk követni: 

• azt az internetes tartományt és Internet Protokoll (IP) címet, ahonnan Ön felkeresi a Honlapot; 

• a Honlapunk felkeresésére használt számítógépen használt böngésző és operációs rendszer típusát; 

• a Honlapunkon tett látogatása napját és időpontját; 

• azt, hogy Honlapunk mely oldalait látogatta meg; 

• azt, hogy mely oldalakat osztotta meg közösségi médián, és hogy melyik közösségi médián tette ezt; 

•ha egy másik honlapon linket helyezett el a mi Honlapunkra, akkor annak a honlapnak a címét;  

és ha Honlapunk címét egy keresőmotorból szerezte meg, akkor a kereső címét és azt, hogy milyen keresési kifejezést használt. A sütik használata során történő adatfeldolgozást kizárólag arra használjuk, hogy végrehajtsuk egy üzenet továbbítását, és/vagy csak abban a mértékben, amely szigorúan szükséges ahhoz, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat végrehajtsuk, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pontjának megfelelően. 

Amennyiben a sütik használata és/vagy hasonló, más célra (pl. honlapunk tökéletesítése céljára vagy marketing célból) használt technológiák használata során személyes adatok feldolgozására is sor kerül, a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontja, mivel jogos érdekünk fűződik felhasználói bázisunk fenntartásához, illetve ahhoz, hogy a Honlapot új felhasználókkal ismertessük meg, és hogy a (potenciális) felhasználókat tájékoztassuk a DNV által szervezett és nyújtott szolgáltatásokról. 

A sütiket Ön saját belátása szerint kezelheti és/vagy törölheti – erről részletes információt a www.allaboutcookies.org honlapon talál. Törölheti a már a számítógépére került sütiket, és a legtöbb böngészőben elhelyezésüket le is tilthatja. Ha azonban így tesz, lehetséges, hogy bizonyos beállításokat minden alkalommal újra be kell állítania, amikor meglátogatja a Honlapot, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók nem fognak működni. 

Google Analytics 

A Honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, azaz a Google, Inc. (a továbbiakban a „Google”) web-elemző szolgáltatását. 

A Google Analytics sütik segítéségével teszi lehetővé, hogy elemezzük, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az Ön honlaphasználatáról szóló, a süti által létrehozott információk (köztük az Ön IP-címe is) továbbításra kerül a Google Egyesült Államokban található szervereire, ahol tárolják is azokat. A Honlap használja a Google Analytics IP-anonimizációs funkcióját. Az Európai Unió tagállamaiból, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes további államokból származó IP-címek utolsó 8 bitjét a Google levágja/anonimizálja. Bizonyos különleges esetekben a teljes IP-cím elküldésre kerül, és azt a Google USA-beli szerverei rövidítik le. Megbízásunk alapján a Google ezt az információt arra használja, hogy értékelje azt, ahogyan Ön a Honlapot használja, jelentéseket készítsen a Honlap használatáról, és további szolgáltatásokat nyújtson nekünk a Honlapon végzett tevékenységekkel és internet-felhasználással kapcsolatban. A Google az Ön IP-címét nem köti össze a Google által tárolt bármely más adattal. A sütik használatát Ön a böngészőjének megfelelő beállításával tilthatja le. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a Honlap összes funkcióját. 

Ezenkívül úgy is megakadályozhatja hogy a Google az Ön adatait (sütiket, IP-címet) gyűjtse és felhasználja, hogy letölti és telepíti a következő címen elérhető böngésző plug-int (segédprogramot): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ekkor egy leiratkozó süti kerül beállításra, amely megakadályozza, hogy a jövőben az Ön információi gyűjtésre kerüljenek, amikor meglátogatja ezt a Honlapot. 

További információt a  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage címen találhat erről.  

Facebook Pixel 

Időnként használhatjuk a Facebook Pixel szolgáltatást is. Ez az eszköz abban segít minket, hogy átlássuk és használjuk a Facebook hirdetési szolgáltatásait. A gyűjtött adatok (pl. az Ön IP-címe és böngésző-információi) feldolgozását a Facebook végzi. Lehetséges, hogy az adatokat a Facebook az Ön Facebook fiókjával is össze tudja kötni, és saját hirdetési céljaira is felhasználhatja őket. 

A Facebook Pixelről a következő címen tudhat meg többet:  

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616   


LinkedIn Insights and Ads Script 

Időnként használhatjuk a LinkedIn Insights and Ads Script szolgáltatást is. Ezt az eszközt a LinkedIn Corporation biztosítja (2029 Stierling Court, Mountain View, CA 94043, USA). Az eszköz lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük az átkattintásokat, átirányítsuk a honlap látogatóit és tökéletesítsük a honlapunkat. A LinkedIn Insights-ról a következő címen tudhat meg többet: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/conversion-tracking 

Biztonság  

A személyes adatokat a piacon szabványos óvintézkedésekkel védjük. Amikor letöltési űrlapunk személyes adatokat kér a felhasználóktól, a személyes adatokat titkosítjuk, és azokat a piacon szabványosnak számító titkosító szoftver, az SSL védi. Amikor biztonságos oldalt tekint meg, a böngészőben, pl. a Microsoft Internet Explorerben a címsor előtt látható a lakat ikon. Sajnos a 100%-os biztonság semmilyen adatátvitel vagy feldolgozás esetében nem garantálható. Ebből következőleg, bár mindent megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, a DNV-nek nem áll módjában a személyes adatok biztonságát garantálni vagy szavatolni. 

Az érintettek jogai  

Önnek jogában állhat az alábbi jogok egy részét vagy az összeset ingyenesen gyakorolni: 

a. kérhet (i) információt arról, hogy tároljuk-e a személyes adatait, és (ii) hozzáférést és/vagy (iii) másolatot a tárolt személyes adatairól, valamint a feldolgozás céljairól, az érintett adatok kategóriáiról, és azokról a címzettekről, vagy címzett kategóriákról, amelyekkel az adatokat közöljük, és, ha ez lehetséges, a személyes adatok várható megőrzési időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, a megőrzési időszak meghatározásának szempontjairól; 

b. kérheti az Ön személyes adatainak megfelelő helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, például azért, mert (i) a személyes adatok hiányosak vagy pontatlanok, (ii) a gyűjtési célokhoz már nincs rájuk szükség, (iii) mert a hozzájárulást, amelynek alapján a feldolgozás folyt, visszavonta, vagy (iv) élt azzal a jogával, hogy az adatfeldolgozás ellen tiltakozzon; ha az Ön személyes adatait harmadik fél is feldolgozza, a helyesbítésre, törlésre, vagy a kezelés korlátozására vonatkozó kérését minden ilyen harmadik félnek is továbbítani fogjuk, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

c. tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket Ön adott meg nekünk, és ezeket más adatkezelőnek továbbíthatja anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk; amennyiben ez műszakilag megvalósítható, arra is joga van, hogy a személyes adatok közvetlenül tőlünk kerüljenek továbbításra egy másik adatkezelőnek; 

d. bármikor megtagadhatja, hogy hozzájáruljon, illetve – anélkül, hogy ez a visszavonást megelőzően történt adatfeldolgozásra hatással lenne – visszavonhatja hozzájárulását az Ön személyes adatainak feldolgozásához; 

e. bármikor tiltakozhat az ellen, hogy személyes adatait direkt marketing céljára használják, vagy – az Ön konkrét helyzetére alapozva – az ellen, hogy a személyes adatait más célra feldolgozzák; 

f. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben (azaz automatikusan elvégzett adatfeldolgozáson alapuló automatizált döntéshozatal, amelynek az adott személy különféle tulajdonságainak megállapítása a célja) amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené; 

g. bírósági eljárást kezdeményezhet az Ön személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogainak bármely megsértése kapcsán, illetve panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi szabályozó szervhez. 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása  

A DNV külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja, frissítheti az adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítások akkor lépnek életbe, amikor megjelennek a Honlapon. Ön felelős a frissítések nyomon követéséért. Az adatvédelmi nyilatkozatot utoljára a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején megadott napon frissítettük. 

Elérhetőségek  

Amennyiben foglalkoztatja az Adatok felhasználása, vagy bármilyen kérdése merül fel az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a dataprotection@dnv.com címen, vagy az alábbi postacímen. Sajnálatos módon a DNV csak az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos általános kérdésekre válaszolhat e-mailben. Kellemes felhasználói élményt kívánunk Honlapunk böngészése közben!

DNV AS Group Communications 

Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway