Skip to content

Az ISO 45001 és az OHSAS 18001 legfontosabb változásai

Az ISO 45001 az ISO szabványokra vonatkozó magas szintű struktúráját alkalmazza. Az ISO 45001 és az OHSAS 18001 közötti változások egy részét a közös HLS indukálja, és van néhány a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó változás is.

Mivel az ISO 45001 már megjelent, az OHSAS 18001 visszavonásra kerül. A vállalatoknak 2021 márciusáig át kell állniuk az új szabványra. Az ISO 45001 egy nemzetközi szabvány, amely biztosítja a kompatibilitást más szabványokkal, például az ISO 9001 és a 14001 szabványokkal. Segítségével könnyebb megvalósítani és integrálni egy irányítási rendszert, növelve ezzel  értékét a felhasználók számára.

Ha már alkalmazza az OHSAS 18001-et, akkor ismeri fogja az ISO 45001 követelményeinek többségét. Miközben meglehetősen keveset változtott a szabvány az OHSAS 18001-hez képest, azért fel kell készülnie az ISO 45001 szabvány követelményinek való megfelelésre. 

Legfontosabb változások az ISO 45001 szabványban

  • Az üzleti környezet és az érdekelt felek: a 4.1 fejezetben a külső és belső tényezők; új követelmény az üzleti környezet szisztematikus meghatározására és figyelemmel kísérésére, valamint a 4.2 fejezetben az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak azonosítása, megértése mely (esetlegesen) hatással lehet, hogy az Irányítási Rendszer elérje az elvárt eredményeket.
  • Kockázatok és lehetőségek kezelése: A 6.1.1., 6.1.2.3. , és 6.1.4. fejezetekben leírtak szerint a vállalatoknak meg kell határoznia, mérlegelniük kell, és szükség esetén intézkedéseket kell tenniük minden olyan kockázat vagy lehetőség kezelésére, amelyek (pozitívan vagy negatívan) hathatnak az eredmények elérésére , beleértve a munkahelyi egészség és biztonság fokozását.
  • Vezetői és irányítási elkötelezettség: Az 5.1 fejezetben megfogalmazottak szerint az ISO 45001 nagyobb hangsúlyt fektet a felső vezetésre, hogy aktívan vegyen részt és vállaljon felelősséget az irányítási rendszer hatékonyságáért.
  • Célkitűzések és teljesítmény: A célkitűzéseknek a fejlesztések ösztönzőjeként történő megerősítése (6.2.1.6.2.2. Fejezet) és teljesítményértékelés (9.1.1. Fejezet).
  • Az alábbiakkal kapcsolatos kiterjesztett követelmények: 
  • Részvétel: a munkavállalók konzultációja és részvétele (5.4)
  • Kommunikáció (7.4.): A kommunikáció "mechanikájával" kapcsolatos további előírások, beleértve azt is, hogy mit, mikor és hogyan kell kommunikálni.
  • Beszerzés, beleértve a kiszervezett folyamatokat és vállalkozókat (8.1.4)