Skip to content

A DNV-GL magyarországi kizárólagos értékesítési ügynöke továbbra is a CK-Trikolor Kft.

A DNV-GL Software termékei Magyarországon is jelen vannak

Hosszú egyeztetés után ezév tavaszán aláírták a felek az értékesítési ügynöki szerződést, amelynek értelmében a CK-Trikolor Kft. kizárólagos joggal láthatja el a jövőben is a magyarországi értékesítési ügynöki feladatokat. A CK-Trikolor Kft. profiljában az értékesítési ügynöki tevékenység mellett jelentős részt képvisel a szakértői tevékenység, azaz nem csak értékesíti, de alkalmazza is a szoftvert. Ezen tevékenysége során CK-Trikolor Kft. a SAFETI legújabb verzióját használja a periodikus évenkénti licence megújításnak köszönhetően. 

A súlyos ipari balesetek elleni védekezés hazai jogi szabályozása (összhangban a vonatkozó EU direktívával, az ún Seveso-direktívával) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján valamely üzemeltető ún. veszélyes üzemnek minősül (219/2011. (X.20.) K. rend. ). A szabályozás a veszélyes üzemeket bizonyos kritériumok szerint csoportokba rendezi és ehhez rendelten határozza meg a hatósághoz benyújtandó dokumentumok tartalmi követelményét. A benyújtandó dokumentumban az üzemeltetőnek igazolnia kell, hogy a tevékenységéből eredő kockázatok a környezete által elfogadható szintűek. Az elfogadhatóságot a jogszabály kvantitatív, azaz számokkal kifejezett kritériumok teljesítéséhez köti. A kritérium teljesítésének igazolásához ún. biztonsági elemzést kell elvégezni, amely az üzemeltető tevékenységét, az általa működtetett, üzemeltetett technológiai rendszert, folyamatot részleteiben elemzi és azonosítja a feltételezhető súlyos baleseteket, majd az ezekből eredő kockázatokat meghatározza, minden eseményre összegzi és előállítja azokat a kvantitatív mennyiségeket, amelyeket a jogszabályi kritérium teljesülésének igazolásaként a hatóság számára dokumentálni kell. 

Az említett elemzés meglehetősen munkaigényes, bonyolult és számolás igényes, szoftveres támogatás nélkül gyakorlatilag nem elvégezhető. A DNV-GL Software SAFETI (ismét ez a neve, volt korábban Phast Risk) szoftvere a fentebb említett  

219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben megfogalmazott kritériumokkal összehasonlítható mennyiségeket határoz meg végeredményül. A magyar jogszabályi követelményhez ez tökéletesen illeszkedik. A szoftver azért is rendkívül jól alkalmazható a hazai viszonyok között, mert a hazai hatóság elfogadja azon elemzési útmutatók alkalmazását is, amelyek jelentős részben már beépültek a szoftverbe a DNV Software korábbi években végzett folyamatos fejlesztő munkája következtében. A hazai hatóság, a BM OKF 2003 óta használja a SAFETIt és a felügyelők rendszeres szintentartó képzést kapnak a szoftver használatáról. A hatósági eljárásban a BM OKF ellenőrző számításokat végez a SAFETIvel a beadott dokumentációk elbírálása során. 

Magyarországon a szoftver kizárólagos forgalmazója a CK-Trikolor Kft.. Az OKF-en kívül csak pár cég vásárolta meg eddig saját céljára a szoftvert (harmadik fél számára nem nyújthat szolgáltatást a licence értelmében!). 

A szoftvernek csak a következményeket - a kockázatokat nem! - számoló változata, a PHAST szoftver használatban van még egy felhasználó által.  

A SAFETI alapvető technikai jellemzői, a beépített anyag adatbázis, a szofisztikált kikerülési és terjedési modellek, a kockázatszámítási eljárás integrált kezelése (amely további szoftver alkalmazását nem teszi szükségessé!), olyan erősségek, amelyek biztosítják egyrészt a szoftverrel végzett elemzés magas szakmai színvonalát, másrészt az elemzési eredményeknek az üzemeltető kockázatkezelési eljárásaiban a napi gyakorlat szintjén történő alkalmazhatóságát. Specifikus vizsgálati feladatokat is támogat a szoftver, például robbanás következményeinek részletes vizsgálatához rendelkezésre állnak un. add-on kiegészítések.

A DNV-GL Software további kiemelkedő fejlesztése a csővezeték hálózatok megbízhatóság alapú állapotfelügyeletét támogató szoftver, a SILVERPIPE.