Skip to content

Az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 – tanúsítvány váltás

Tájékozódjon az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok aktuális változásairól és tanúsítvány váltásának lehetőségeiről.

Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványokat felülvizsgálták az elmúlt években, melynek eredményeként 2015 szeptemberében megjelent mindkét szabvány új kiadása.

A szabványokat rendszeresen felülvizsgálják, hogy a szükséges módosításokat meghatározhassák. Ez azért szükséges, hogy a szabványok megfeleljenek a piac támasztotta új követelményeknek és biztosítható legyen folyamatos alkalmasságuk. ​​​​​

Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványokat felülvizsgálták az elmúlt években, melynek eredményeként 2015 szeptemberében a minőségirányítási rendszerszabvány felváltotta a 2008-as kiadásút, a környezetközpontú irányítási rendszerszabvány pedig a 2004-es kiadásút.

Az alábbiakban információval szeretnénk az Önök számára szolgálni a legfontosabb változásokról és a korábbi verziójú szabványok szerint kialakított és működtetett menedzsmentrendszereiket érintő átmenetről és az új verziójú szabványokra való átállás menetéről.


Az új szabványok jelentős változáson mentek keresztül. A legfontosabb változást az új, valamennyi ISO rendszerszabványnál alkalmazott, közös keretrendszer jelenti. Ez a keretrendszer egy közös, magas szintű szerkezet (high level structure), ami valamennyi jövőbeni ISO menedzsmentszabvány esetében közös általános struktúrát (tartalomjegyzéket, fejezeteket, stb.), azonos kifejezéseket az azonos követelmények megfogalmazására, közös kifejezéseket és meghatározásokat jelent. Integrált irányítási rendszert működtető szervezeteknél előnyként jelentkezik, mivel a szabványoknak számos közös eleme és követelménye egységes lesz. A közös keretrendszer megjelenésén túl, mindkét rendszerszabvány további, specifikus változásokat is tartalmaz. Felismerhető azonban, hogy a korábbi kiadások legtöbb követelménye az új szabvány kiadásban is megjelenik.


Az átállás szabályai és a tanúsítványok érvényessége

Az illetékes nemzetközi szervezetek (ISO és IAF) hároméves átállási periódust határoztak meg a szabványok 2015. szeptemberi kiadásával kezdődően. Ezalatt, a három éves átállási időszakban a 2015 szeptember 15-e előtt kiállított ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 szabvány szerinti tanúsítványok továbbra is érvényben maradnak rendes lejárati időpontjukig.


A DNV GL rendelkezik az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerinti tanúsításhoz szükséges akkreditációval.


Néhány gyakorlati információ az átmeneti időszakkal és a tanúsítványok átállításával kapcsolatban:

​A folyamatos érvényesség fenntartása érdekében az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványok szerint tanúsított rendszereket át kell állítani a három éves türelmi időszak lejárta előtt. 

Az átállás végrehajtható bármelyik tervezett megújító vagy periodikus auditon ezen a hároméves időszakon belül, amikor a szervezet erre felkészült. Az átálláshoz szükséges audit időtartama valószínűleg a fennálló szerződés szerinti időtartamnál némileg hosszabb lesz. A többletráfordítást a szabványokban bekövetkezett változások mértéke indokolja.  Amennyiben az átállásra az esedékes és tervezett megújító audit során kerül sor, úgy kevesebb plusz idő ráfordítás igényre és alacsonyabb többlet költségre lehet számítani, mint ha periodikus audit alkalmával kerül rá sor.  Az átálláshoz szükséges többlet időráfordítást és díjváltozást a tervezett auditot megelőzően egyeztetjük Önökkel.   

Ha az átállásra az esedékes periodikus auditon kerül sor, akkor az ISO 9001:2015 vagy ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány érvényessége megegyezik a korábbi, 2008-as illetve 2004-es kiadású szabványok szerinti tanúsítványok érvényességével. 

Ha az átállásra az esedékessé váló megújító auditon kerül sor, akkor az ISO 9001:2015 vagy ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány érvényessége a korábbi szabvány szerinti tanúsítvány lejárati idejétől számított 3 év lesz. 

Az átállási időszak során kiállított ISO 9001:2008 vagy ISO 14001:2004 szabvány szerinti tanúsítványok érvényességi ideje nem lehet hosszabb mint a három éves türelmi időszak, tehát nem lehet későbbi mint 2018. szeptember 15. Az átállást követően az új szabványok szerint kiállított tanúsítványok érvényességi ideje visszatér az korábbi verzió szerinti tanúsítvány érvényességi idejéhez (így nem okoz veszteséget a 3 éves ciklus alatt).


Javasoljuk, hogy mihamarabb ismerje meg a szabványkövetelmények változásait, és fontolják meg a következő lépéseket a sikeres átállás érdekében: 

Ismerje meg az új szabvány követelményeit és azonosítsa azokat az eltéréseket, amelyekkel jelenlegi rendszere eltér az új követelményektől. 

Dolgozzon ki végrehajtási tervet.

Biztosítsa a megfelelő képzést és tudatosságot​ azoknál a dolgozóknál, akik hatással vannak a szervezet hatékonyságára. Tekintse meg 2016 évi képzési naptárunkat és jelentkezzen​ szabvány imertető és belső auditori képzéseinkre. 

Aktualizálja irányítási rendszerét a felülvizsgált követelményeknek való megfeleléshez, és igazolja annak hatékonyságát.  ​​


Ha a változásokkal, vagy az átállással kapcsolatosan kérdései merülnek fel, lépjen kapcsolatba a DNV GL vezető auditorával, vagy irodánkkal.  


Üdvözlettel

Adlovits László

Technikai Igazgató