Skip to content

SA 8000 - Társadalmi felelősségvállalás

Egy SA 8000 tanúsítvány tudatja az ügyfelekkel, hogy a dolgozóik emberi jogainak biztosításához szükséges belső folyamatok kialakításra kerültek.

Egy nemzetközi, önkéntességen alapuló harmadik fél által auditálható tanúsítás meghatározza a szervezetek által teljesítendő követelményeket, beleértve a munkavállalók jogainak, a munkakörülményeknek, és egy hatékony irányítási rendszernek a létrehozását és fejlesztését. 

A szabvány számos létező nemzetközi emberi jogi normákon alapul, beleértve az ENSZ Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatát, az ENSZ Gyermekek Jogairól  szóló Egyezményét, és nemzeti munkajogi törvényeket.

ármilyen méretű vállalkozás számára alkalmazható, ahol bizonyítani szeretnék ügyfeleiknek és más érdekelt feleknek, hogy törődnek alkalmazottaikkal.

Egy kibocsájtott SA8000 tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az ügyfelek tudják bízhatnak abban, hogy bevezették azokat a szükséges belső eljárásokat, melyek biztosítják az alkalmazottak emberi jogait. 

A szabvány lelke az a hit, hogy minden munkahelyet olyan módon kell kezelni, hogy az alapvető emberi jogok biztosítva legyenek, és a vezetőség kész felvállalni ezért a felelősséget.  

Társadalmi felelősségvállalás követelményei 

SA8000 átlátható, mérhető, ellenőrízhető szabványt nyújt a vállalatok kilenc alapvető területen történő tanúsításához:: 

  • Gyermekmunka. Tiltja a gyermekmunkát (a legtöbb esetben 15 év alatt). A tanúsított cégeknek egy alapot is létre kell hozniuk azoknak a gyerekeknek az oktatására, akik a szabványnak köszönhetően elveszítik munkahelyüket. 
  • Kényszermunka. Munkavállalóknak nem kell leadniuk személyazonosító okmányaikat vagy “letétet” fizetni a foglalkoztatás feltételeként.
  • Egészség és biztonság. A vállalatoknak meg kell felelniük az alapvető biztonságos és egészséges munkakörnyezet előírásainak, beleértve az ivóvíz, mellékhelyiségek, alkalmazandó biztonsági berendezések és a szükséges oktatások biztosítását.
  • Egyesülési szabadság. Védi a munkavállalók jogait, hogy szakszervezeteket alakíthassanak és csatlakozhassanak, kollektíven tárgyalhassank a megtorlástól való félelem nélkül.
  • Hátrányos megkülönböztetés. Nincs faji, kaszt, nemzeti származás, vallás, fogyatékosság, nemi, szexuális beállítottság, szervezeti tagság, vagy politikai hovatartozás szerinti megkülönböztetés.
  • Fegyelmi gyakorlat. Tiltja a munkavállalók testi fenyítését, lelki vagy fizikai kényszerítését és szóbeli bántalmazását.
  • Munkaidő. Előírja a maximális 48 órás munkahetet, legalább heti egy nap szabadidőt, és nem lehet több heti 12 óra emelt díjjal fizetett túlóránál.
  • Kompenzáció. A kifizetett béreknek meg kell felelniük a minimális jogi normáknak és elegendőnek kell lennie az alpvető szükségletekre, némi szabadon felhasználható jövedelemmel együtt.
  • Irányítási rendszer. Meghatározza a hatékony irányításhoz szükséges eljárásokat az SA8000 megfelelés eléréséhez és felülvizsgálatához, a nyilvántartások vezetéséért, a felelős személyek kijelölésétől  kezdve a problémák tisztázásán át a helyesbítő intézkedésekig.

Hogyan tudunk Önnek segíteni? 

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) néhány tanúsító szervezetet akkreditált a felülvizsgálatok és akkreditált tanúsítványok kiállítására, beleértve a DNV - Business Assurance-et. 

Első lépésként a külső fél által végzendő tanúsításhoz be kell vezetnie egy hatékony, a szabvány követelményeinek megfelelő irányítási rendszert. Tekintse meg, hogyan indulhat el a tanúsításhoz vezető úton.

 

eAdvantage

Jenetkezzen be az Ön ügyfél területére (globál)

 

Nézőpont - ügyfeleink közössége

Betekintés a globális felméréseinkbe. Vitassák meg a legjobb iparági gyakorlatokat és trendeket a DNV és az iparági érdekcsoportok szakértőivel.

 

Keresse meg helyi irodáját