Skip to content

A tanúsítási folyamat

Mi az akkreditált tanúsítás?

​Egy irányítási rendszerrel rendelkezni azt üzleti fejlődés szempontjából annyit jelent úton lenni. Gyakran szerződéses követelmény. Mégis mi az akkreditált tanúsítás és hogyan működik a tanúsítási folyamat?

Mi az akkreditáció? 

Az akkreditáció igazolja a tanúsító testület kompetenciáját. Ahhoz, hogy teljesüljön egy akkreditációs kritérium, egy akkreditáló testület értékeli a tanúsító testületet. Ez az adott tanúsító testület igazolására szolgál, hogy a szervezet működése és folyamatai megfelelnek-e az adott akkreditációs követelményeknek. Ilyen módon ellenőrzik a testületek az auditorokat, és tanúsító szervezeteket, mint például a DNV GL - Business Assurancet. 

Mi a harmadik fél általi akkreditált tanúsítás? 

Az irányítási rendszerek akkreditált tanúsítását egy adott szabványnak való megfeleltetés demonstrálására használják. A harmadik fél általi tanúsító testületek felülvizsgálati szolgáltatást nyújtanak  azoknak a vállalatoknak, amelyek meg akarják szerezni egy adott szabvány szerinti tanúsítványt.

Risk Based Certification™ - Az út

Risk Based Certification kizárólagos megközelítési módunk valamennyi irányítási rendszer tanúsításhoz. Ismerni azt, hogy hova kell fókuszálnunk fejlesztési erőfeszítésinket, kritikus abból a szempontból, hogy a üzleti sikerességüket fenyegető kockázati elemek kezelve legyenek. Risk Based Certification módszertanunkkal  a tanúsítási folyamat a kiválasztott üzleti kockázatok értékelésére van testre szabva, és eszközül szolgál a fejlesztés során. 

Ön szolgáltatja a bemeneti információkat a működési folyamatokról, melyek lényegesek az üzleti sikeréhez, mi pedig megmutatjuk, hogyan teljesít az adott fókusz területen, és segítünk azonosítani azokat a területeket, ahol fejlesztési erőfeszítéseik összpontosítandók, mialatt a választott szabvánnyal való egyezést is vizsgáljuk. Az audit eredménye mindig a tanúsítvány, amennyiben az irányítási rendszer megfelelőnek találtatik. Ezen felül viszont a hangsúlyos területek teljesítménye is kiértékelésre kerül.  

Hogyan lehetek DNV GL által tanúsított? 

Egy sikeres irányítási rendszer folyamatosan fejlesztendő. Az irányítási rendszerét és a tanúsítását egyaránt karban kell tartani. Tehát, az akkreditált tanúsítás két szakaszból áll: az előzetes tanúsításból és az azt követő tanúsítás fenntartásából. A Risk Based Certification megközelítési módszerünket mindkét szakaszban alkalmazzuk.


Kezdeti tanúsítás

1. Részletek megvitatása

A felülvizsgálat kidolgozásához fontos tudnunk, mi a fontos az Ön cégének. Tisztán kell látnunk az üzleti stratégiáját és azokat a feltételeket, amelyekre hatnak az előbb említett stratégiára. Ezt követően történik 1-3 hangsúlyos terület (fókusz terület) azonosítása, melyre a vizsgálat koncentrál. A fókusz területek kapcsolódnak az irányítási rendszerhez, és érzékeltetik a kockázatokat, valamint lehetőségeket, melyek igazán fontosak az Ön számára. A megállapodás a fókusz területekben együttes erőfeszítés, és auditoraink javaslatot tehetnek a fókusz területük kijelölésében, amennyiben szükséges. A felső-vezetésnek részt kell vennie ebben a folyamatban.

2. Dokumentáció felülvizsgálat  

A vezető auditoraink kiértékelik az irányítási rendszer dokumentációját. A dokumentáció felülvizsgálati jelentés összegzi az adott eltéréseket ebben a folyamatban. A jelentés jelzi, ha szervezete készen áll a tanúsítási felülvizsgálatra. A dokumentáció felülvizsgálatot az előauditot megelőzően, vagy annak részeként lehet végrehajtani.

3. Előaudit

Az aktuális tanúsító auditot megelőzően általában szükséges előzetes látogatást tennünk az Ön szervezeténél. Az előaudit összekapcsolható az előző pontban említett dokumentáció felülvizsgálattal. Az előauditnak kettős célja van:

i. Az Ön készültségének ellenőrzése a tanúsító felülvizsgálatra, például a kézikönyv áttekintése, az eljárások ellenőrzése, az eszközeinek megtekintése és az irányítási rendszer kiépítésének rövid ellenőrzése által.

ii. Fókusz területekhez kapcsolódó fontos információinak áttekintése és megegyezés 1 – 3 olyan fókusz területben, melyekkel a vizsgálat kiemelten fog foglalkozni.


Ennek alapján megállapodnak az audit alkalmazási területében és az audit tervben. 

4. Tanúsító audit 

A tanúsítási felülvizsgálat informális interjúkból, vizsgálatokból és a rendszerek működésbeli megfigyeléséből és a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásából áll. A folyamat során felmérjük az irányítási rendszerét, értékeljük, hogy milyen szinten felel meg a választott szabvány követelményeinek, továbbá értékelni fogjuk a választott fókusz területek teljesítményét. Ha a rendszer megfelel, mi kiállítjuk a tanúsítványt. A megállapításokat, beleértve a nemmegfelelőségeket és az audit végeredményét a felülvizsgálat végén egy záró értekezleten ismertetjük, és a felülvizsgálatról készülő jelentésben is szerepelni fognak. Az auditot követően a nemmegfelelőségeket kezelni kell, és a meghatározott határidőn belül reagálni kell a DNV GL felé a meghozott intézkedésekről.

Döntés a tanúsításról és a tanúsítvány kiállítása 

Vezető auditorunk ellenőrzi, hogy megfelelően kezelték-e a nemmegfelelőségeket. Amennyiben az ellenőrzés kimenetele pozitív, javasolni fogja a tanúsítvány kiállítását. A végső döntés a tanúsításról egy, a DNV GL-en belüli  független belső felülvizsgálatot követően kerül sor. A pozitív döntést követően Ön rövidesen kézhez kapja a tanúsítványt. 


  • Tanúsítvány fenntartása
    Ebben a szakaszban Ön teljesítette a kezdeti tanúsítást és tovább léphet a tanúsítás fenntartására.

5. Periodikus auditok 

Minden kiállított tanúsítvány 3 éves időtartamra szól. A tanúsítást követően kidolgozunk egy periodikus audit ütemtervet, mely biztosítja a rendszeres vizsgálatot a 3 éves időtartam alatt. Ezen vizsgálatok megerősítik, hogy szervezete folyamatosan megfelel az adott szabvány követelményeinek, mialatt teljesítményét újra értékeljük a kiemelt területeken. Évente legalább egy periódikus felülvizsgálat szükséges. 


6. Megújító audit 

A három éves periódus lejárta után a tanúsítás meghosszabbodik egy újra-tanúsítási vizsgálat által. 


Felfüggesztés és tanúsítvány visszavonás

Mi történik akkor ha szervezetének nem sikerül megújítania irányítási rendszerét és tanúsítványát?

DNV GL - Business Assurancenek átlátható eljárása van a a tanúsítványok felfüggesztésére és visszavonására. Ez alkalmazandó minden olyan helyzetben, ahol egy szervezet tartósan és súlyosan elmulasztja fenntartani az irányítási rendszer szabvány követelményeinek való megfelelést, vagy más olyan körülmény áll fenn, amely a tanúsítványok felfüggesztése és visszavonása eljárásban került meghatározásra.

Ki dönt a tanúsításról?

A tanúsítási folyamat korai szakaszában döntés születik a tanúsítás hatóköréről. A tanúsítás alkalmazási területe azonban bővülhet vagy szűkülhet olyan tényezők hatására mint például cégegyesülés, leépítések vagy új divízió hozzáadása stb.  A kezdeti tanúsításról, tanúsítvány megújításáról, a tanúsítvány hatókörének kiterjesztéséről vagy szűkítéséről döntést kizárólag csak a DNV GL egy megfelelő hozzáértéssel rendelkező, arra feljogosított dolgozója hozhat, aki nem vesz részt az audit végrehajtásában. Ez a döntés a tanúsítási folyamat és a kapcsolódó dokumentáció felülvizsgálata alapján születik. 

Hasonló vizsgálat kerület végrehajtásra amennyiben a tanúsítvány felfüggesztésére vagy visszavonására kerülne sor. 

Miben segíthetünk?

Kapcsolat