Skip to content

Fő változások az ISO 22000:2018-ban

Az ISO 22000: 2018 az ISO magas szintű struktúráját (HLS) alkalmazza, amely minden ISO szabványra érvényes. Az ISO 22000: 2018 legfőbb változását az ISO 22000: 2005 szabványkiadáshoz képest a HLS indukálja, míg vannak kimondottan élelmiszer-biztonsági irányításra jellemző változások.

Az ISO 22000 2018 évi kiadása 2018. június 19-én jelent meg. Az ISO 22000 célja az élelmiszer-biztonsági irányítás globális szinten történő összehangolása. A szabvány hozzájárul ahhoz, hogy biztosítsuk a teljes élelmiszerláncban az élelmiszer-biztonságot a farmtól az asztalig. A szabvány nem tartalmaz konkrét kritériumokat az élelmiszer-biztonsági teljesítményre (Food Safety Performance) és nem írja elő az irányítási rendszer kialakításának módját.

Fő változások az ISO 22000:2018-ban

Ezek a kulcsfontosságú változtatások: 

1) A HLS struktúra miatti változások az ISO 22000:2018-ban

 • Az üzleti környezet és az érdekelt felek: a 4.1 fejezetben a külső és belső tényezők; új követelmény az üzleti környezet szisztematikus meghatározására és figyelemmel kísérésére, valamint a 4.2 fejezetben az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak azonosítása, megértése mely (esetlegesen) hatással lehet, hogy az Irányítási Rendszer elérje az elvárt eredményeket.
 • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség hangsúlyozása: az 5.1 fejezet magába foglalja új követelményként hogy aktívan vegyenek részt és vállalják az elszámoltathatóságot az irányítási rendszer eredményességéért.
 • Kockázatkezelés: A 6.1 fejezet megköveteli a vállalatoktól, hogy meghatározzák, mérlegeljék és szükség esetén intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy kezeljék azokat a kockázatokat, amelyek (akár pozitívan, akár negatívan) hatással lehetnek az irányítási rendszerre a tervezett eredmény eléréséhez.
 • A célkitűzésekre, mint a fejlesztése ösztönzőjére való összpontosítás: ezek a változások a 6.2 fejezetben és a 9.1. teljesítményértékelés fejezetben találhatók.
 • A kommunikációhoz kapcsolódó kiterjesztett követelmények: a 7.4. fejezet most inkább meghatározó a kommunikáció "mechanikájával" kapcsolatban, beleértve hogy mit, mikor és hogyan kell kommunikálni.
 • Kevésbé szigorú követelmények az élelmiszer-biztonsági kézikönyvvel kapcsolatban:  a változás a 7.5 fejezetben van. Továbbra is dokumentált információkkal kell rendelkezni. A dokumentált információkat felügyelni kell, hogy biztosítsuk megfelelő védettségüket (ld. 7.5.3.). A dokumentált eljárással kapcsolatos követelmény megszűnik.

2) Az ISO 22000-re és az élelmiszer-biztonsági irányításra vonatkozó egyéb változások

 • A PDCA ciklus: A PDCA ciklus (Plan-Do-Check-Act = Tervezés-Megvalósítás-Ellenőrzés-Intézkedés): a szabvány tisztázza a Plan-Do-Check-Act ciklust, mivel a szabványban két különálló ciklus található: az egyik a menedzsment rendszerről, a másik a HACCP alapelveiről. 
 • Az alkalmazási terület magában foglalja a takarmányt: takarmány az állatok számára készül, melyet nem emberi fogyasztásra állítanak elő. Takarmány élelmiszertermelő állatok részére.
 • Néhány fontos változás a fogalom meghatározásokban: "ártalmas" helyett "egészségre gyakorolt káros hatás", hogy egységesek legyenek az élelmiszer-biztonsági veszélyek definíciói. A "biztosítás" használata kiemeli az élelmiszerbiztonság biztosításán alapuló, a fogyasztó és az élelmiszertermék közötti kapcsolatot.
 • Az élelmiszer-biztonsági politika kommunikálása - 5.2.2 fejezet: kifejezetten megköveteli, hogy a vezetés elősegítse az élelmiszer-biztonsági politikák megértését alkalmazottainak.
 • Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer célok: A 6.2.1. fejezetben határozza meg, hogy célokat kell kitűzni az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerhez melyek pl. "összhangban a vevői követelményekkel", "figyelemmel vannak kísérve" és "igazolva" vannak.
 • Külsőleg biztosított folyamatok, termékek vagy szolgáltatások ellen - 7.1.6 fejezet: Ez a fejezet írja le a szállítók ellenőrzésének szükségességét a termékeken, folyamatokon és szolgáltatásokon (beleértve a kiszervezett folyamatokat is) hogy biztosítsák a szükséges követelmények megfelelő kommunikációját a biztonsági irányítási rendszer követelményeinek eléréséhez.
 • Ezeken kívül több kulcsfontosságú változás történt az ISO 22000:2018-ban az ISO 22000:2005 szabványhoz képest, melyek a HACCP rendszerhez kapcsolódnak