Skip to content

A tanúsítási folyamat

A tanúsítvány felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó eljárás

Felfüggesztés: Egy tanúsítvány korlátozott időre szóló érvénytelenítése

Visszavonás: Egy tanúsítvány végleges érvénytelenítése

A felfüggesztés vagy visszavonás kezdeményezése  

A DNV GL - Business Assurance kezdeményezheti a felfüggesztést például olyan esetekben, amikor a  

1. Tanúsított irányítási rendszerek tartósan és súlyos mértékben nem feleltek meg a tanúsítási követelményeknek, pl.:

 • Nem reagálnak megfelelően az azonosított nemmegfelelőség(ek)re
 • Az irányítási rendszer nem tükrözi az aktuális szervezetet és folyamatokat, pl. változások, felvásárlások, diverzifikáció, stb. miatt.
 • Az irányítási rendszer egy jelentős részét a gyakorlatban nem vezették be

2. Nem teszik lehetővé az ellenőrző auditálást vagy az újratanúsítási felülvizsgálatot a szükséges gyakorisággal vagy az ütemterv szerint 


3. 
Az aláírt tanúsítási megállapodás rendelkezéseinek megszegése, pl.:

 • A díjak megfizetésének elmulasztása
 • A tanúsítási jelzés és a tanúsításra való hivatkozás helytelen használata

4. Az ügyfél önként kéri az ideiglenes felfüggesztést 


5. A hatóságoktól, stb. kapott igazolások, amelyek befolyásolhatják a tanúsítvány státuszát, pl.:

 • Bizonyíték arra, hogy a tanúsított irányítási rendszer nem felel meg a szabályozói/jogszabályi előírásoknak
 • Bizonyíték az irányítási rendszer hatástalanságára súlyos incidensek/balesetek bekövetkezése esetén.

A vezetőség és a DNV GL - Business Assurance egységén belül azok, akik kiadták a tanúsítványt, döntenek a megteendő intézkedésről, a felülvizsgálat és a bizonyítékok megfelelő figyelembe vétele alapján. Ha a felfüggesztés mellett döntenek, az alábbi eljárást kell követni.

Normál esetben egy tanúsítvány felfüggesztését első lépésként kezdeményezik, amelyet a visszavonás követ abban az esetben, ha a kifogásolt ügyeket nem sikerül megfelelő időn belül megoldani. Az eset súlyosságától függően a DNV GL - Business Assurance úgy is dönthet, hogy a tanúsítványt közvetlenül visszavonja.

Amennyiben az irányítási rendszer nem megfelelő működése a szervezet egy meghatározott részéhez, konkrét termékekhez, stb. kapcsolódik, a DNV GL - Business Assurance azt is fontolóra veheti a felfüggesztés alternatívájaként, hogy szűkíti a tanúsítás hatáskörét.   A DNV GL - Business Assurance úgy is dönthet, hogy figyelmeztetést küld az ügyfélnek arról, hogy fontolóra vették a felfüggesztést.

Felfüggesztés

A tanúsítvány felfüggesztéséről szóló döntést hivatalos levélben közlik az ügyféllel. A levél a következőket tartalmazza:

 • A tanúsítvány visszavonásáról szóló döntés bejelentése, amely tartalmazza a helyzet megfelelő leírását, az érveket és az objektív bizonyítékokra való utalást.
 • A döntésre való reagálás és az ellene történő fellebbezés jogát. Normál esetben 10 munkanapos határidő áll rendelkezésre a reagálásra és a fellebbezésre. A fellebbezést a panasztételi eljárás keretében lehet megtenni.
 • A felfüggesztés hatálybalépésének ideje (általában a levél kézhezvételének napja).
 • A felfüggesztés visszavonásának feltételei és a szükséges intézkedések határideje, valamint annak a következményei, ha nem történik kielégítő intézkedés.
 • Milyen utánkövetést fog a DNV GL - Business Assurance alkalmazni annak az ellenőrzésére, hogy eleget tettek-e a feltételeknek, és végrehajtották-e a szükséges korrekciós intézkedéseket.
 • Annak a közlése, hogy a tanúsítás a felfüggesztés ideje alatt érvénytelen, és hogy a felfüggesztés ideje alatt tilos a hirdetésekben a Tanúsítványra hivatkozni.
 • Annak a közlése, hogy mind az ügyfél, mind a DNV GL - Business Assurance köteles az érdeklődőket tájékoztatni arról, hogy a tanúsítványt felfüggesztették

A tanúsítvány felfüggesztésének az időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.

Utánkövetés 

A DNV GL - Business Assurance ellenőrizni fogja, hogy eleget tesznek-e a feltételeknek, és hogy megtették-e a szükséges korrekciós intézkedéseket.

Ennek az ellenőrzésnek az eredményétől függően a DNV GL - Business Assurance vagy:

 • Pozitív eredményt állapít meg, visszavonja felfüggesztést és megállapítja, hogy a tanúsítvány érvényes
 • Negatív eredményt állapít meg, mivel nem oldották meg azokat a problémákat, amelyek a felfüggesztést kiváltották. Ez a helyzet általában a tanúsítvány végleges visszavonását eredményezi. (Lásd alább)
 • Az ügyfél mindkét esetben levélben kap értesítést az eredményről.

Visszavonás

A tanúsítvány visszavonását kezdeményezik, amennyiben: 
 • Az ügyfél nem tesz eleget a felfüggesztéskor meghatározott követelményeknek
 • Úgy ítélik meg, hogy a felfüggesztés nem elégséges intézkedés.
 • A tanúsítvány visszavonásáról szóló döntést hivatalos levélben közlik az ügyféllel, a következő előírásokkal együtt:
 • A tanúsítási jelzés vagy a tanúsításra való hivatkozás megszüntetése
 • A tanúsítvány(ok)at és azok másolatait vissza kell küldeni a DNV GL - Business Assurance-nek
 • Az ügyfélnek jogában áll fellebbezni. A fellebbezést a panasztételi eljárás keretében lehet megtenni. 

Miben segíthetünk?

Kapcsolat